Tekststørrelse

PC - Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
MAC - Hold cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs 3

Kursbeskrivelse

1. Formål med opplæringen

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

2. Målgruppe og kompetanse

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

3. Krav til kursholder

Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

4. Arbeidsmåter

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og må skje i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

 5. Varighet på sertifiseringen

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs gjennomføres.

6. Re-sertifisering

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 3, inklusive praktisk prøve, innen 5 år.

7 Fag- og timefordeling

Emne Tid Merknader
Introduksjon 00:15 Lovverk, håndbøker, utstyr (jakke, stoppspak)
Personlig sikkerhet 00:15 HMS, SHA, SJA
Bremselengder, reaksjonstider  00:15 Kjøretøyers egenskaper, bilføreres oppførsel.
Tegngivning og adferd 01:00 Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner
Ledebil 00:30 Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler
Trafikkavvikling, kapasitet 00:30 Akseptable ventetider, bruk av ledebil, skyttelsignal, etc.
Krav til varsling 00:15
Praktisk øvelse - Se under

8. Praktisk øvelse

Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skal foregå på trafikkert veg og ha en varighet av minimum 20 minutter per deltaker. Øvrige deltakere skal observere trafikkdirigeringen i den perioden de ikke selv dirigerer.

Kun de to kandidatene som dirigerer, samt instruktøren, bør være klart synlige for trafikantene til enhver tid mens øvelsen pågår. De øvrige deltagerne bør stå et stykke fra vegen, for ikke å distrahere kandidater og trafikanter.

Ved kompliserte trafikkforhold bør det vurderes om en av de to trafikkdirigentene skal være instruktør nr. 2.

Planlagte kurs

Kurs med fremtidige datoer

Dato Varighet Emne Kurssenter Sted Pris Status  
23.02.2024
Kurs 3 - , Kurs 3 Bedriftsintern
1 dag
Kurs 3 - , Kurs 3 Bedriftsintern
Kurs og Sikkerhet AS Halden Ledige plasser   Meld på
28.02.2024
Kurs 3 - , Kurs 3
1 dag
Kurs 3 -
Maskinkurs AS Maskinkurs AS NOK 2 500,00 Ledige plasser   Meld på
06.03.2024
Kurs 3 - , Kurs 3
1 dag
Kurs 3 -
Maskinkurs AS Maskinkurs AS NOK 2 500,00 Ledige plasser   Meld på
13.03.2024
Kurs 3 - , Kurs 3
1 dag
Kurs 3 -
Maskinkurs AS Maskinkurs AS NOK 2 500,00 Ledige plasser   Meld på
20.03.2024
Kurs 3 - , Kurs 3
1 dag
Kurs 3 -
Maskinkurs AS Maskinkurs AS NOK 2 500,00 Ledige plasser   Meld på
27.03.2024
Kurs 3 - , Kurs 3
1 dag
Kurs 3 -
Maskinkurs AS Maskinkurs AS NOK 2 500,00 Ledige plasser   Meld på
Laster, vennligst vent ......