Tekststørrelse

PC - Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
MAC - Hold cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs 1+3

Kursbeskrivelse

Dette kurset er tilpasset deltakere som har behov for både Kurs 1 og Kurs 3. Kurset går over to dager - 9 timer, samt øvelse.

Nedenfor følger beskrivelse av Kurs 1 og Kurs 3

1. Formål med opplæringen

Kurs 1:

Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Kurs 3:

Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

2. Målgruppe og oppnådd kompetanse

Kurs 1:

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0.

Kurs 3:

Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig.

3. Krav til kursholder

Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

4. Arbeidsmåter

Kurs 1:

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.
Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

Kurs 3:

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og må skje i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan.

5. Varighet på sertifiseringen

Kurs 1:

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres.

Kurs 3:

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs gjennomføres.

6. Re-sertifisering

Kurs 1:

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

Kurs 3:

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 3, inklusive praktisk prøve, innen 5 år.

7. Praktisk øvelse for Kurs 3

Den praktiske øvelsen i manuell trafikkregulering skal foregå på trafikkert veg og ha en varighet av minimum 20 minutter per deltaker. Øvrige deltakere skal observere trafikkdirigeringen i den perioden de ikke selv dirigerer.

Kun de to kandidatene som dirigerer, samt instruktøren, bør være klart synlige for trafikantene til enhver tid mens øvelsen pågår. De øvrige deltagerne bør stå et stykke fra vegen, for ikke å distrahere kandidater og trafikanter.

Ved kompliserte trafikkforhold bør det vurderes om en av de to trafikkdirigentene skal være instruktør nr. 2.

8. Fag- og timefordeling for Kurs 1

Emne Tid Merknader
Introduksjon 00:10
Lover og regler 00:15 Lovverk, håndbøker
Personlig sikkerhet 00:15 Særlige hensyn ved arbeid på veg
Ansvar for varsling og sikring 01:00 Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende
Fysiske lover i trafikken 00:30
Varsling 01:30 Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold
Sikring 01:00 Langs- og tversgående sikring, sikring av gående
Fremkommelighet 00:30 Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming
Føring av loggbok 00:20
Eksamen 00:30 Se også "Arbeidsmåter" ovenfor.


9. Fag- og timefordeling for Kurs 3

Emne Tid Merknader
Introduksjon 00:15 Lovverk, håndbøker, utstyr (jakke, stoppspak)
Personlig sikkerhet 00:15 HMS, SHA, SJA
Bremselengder, reaksjonstider  00:15 Kjøretøyers egenskaper, bilføreres oppførsel.
Tegngivning og adferd 01:00 Viktighet av korrekt oppførsel, rutiner
Ledebil 00:30 Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler
Trafikkavvikling, kapasitet 00:30 Akseptable ventetider, bruk av ledebil, skyttelsignal, etc.
Krav til varsling 00:15 Langs- og tversgående sikring, sikring av gående
Praktisk øvelse - Se også "Praktisk øvelse" ovenfor.

Planlagte kurs

Laster, vennligst vent ......