Tekststørrelse

PC - Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
MAC - Hold cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs 1

Kursbeskrivelse

1. Formål med opplæringen

Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

2. Målgruppe og oppnådd kompetanse

Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0.

3. Krav til kursholder

Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

4. Arbeidsmåter

Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.
Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.

5. Varighet på sertifiseringen

Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med eksamen gjennomføres.

6. Re-sertifisering

Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.

7. Fag- og timefordeling

Emne Tid Merknader
Introduksjon 00:10
Lover og regler 00:15 Lovverk, håndbøker
Personlig sikkerhet 00:15 Særlige hensyn ved arbeid på veg
Ansvar for varsling og sikring 01:00 Eget ansvar, stedsansvar, ansvarshavende
Fysiske lover i trafikken 00:30
Varsling 01:30 Betydning og bruk av de viktigste skiltene, oppsetting, renhold
Sikring 01:00 Langs- og tversgående sikring, sikring av gående
Fremkommelighet 00:30 Kollektivtrafikk, gående, syklende, funksjonshemmede, universell utforming
Føring av loggbok 00:20
Eksamen 00:30 Se også pkt 4
Laster, vennligst vent ......